FAQ

Veelgestelde vragen

  • Andersvaliden met een mentale en/of fysische beperking
  • Panisch angstige getraumatiseerde volwassenen
  • Angstige kleine kinderen met uitgebreide behandelnood
  • Patiënten met een extreme kokhalsreflex
  • Medisch gecompromitteerde patiënten
  • Personen die een totaalsanering moeten ondergaan vooraleer een oncologische of transplantatie behandeling te kunnen starten

Vullingen, extracties, gebitsreinigingen, kleine chirurgie.

Deze behandeling gaat steeds door in het ziekenhuis: AZ Delta campus Torhout of AZ Sint Vincentius te Deinze.

Voor de gebitsbehandeling onder algemene verdoving dient u steeds nuchter te zijn.

Nuchter zijn betekent dat u niet mag eten of drinken. We tellen vanaf de tijd dat u in het ziekenhuis moet zijn (de opname-tijd). Vanaf 6 uur voor de opname-tijd mag nu niet meer eten. Beperkt drinken van heldere vloeistoffen: water, koffie en thee zonder melk, appelsap mag tot 2 uur vóór de start van de anesthesie.

Normaal gezien niet. Deze behandeling kan onder dagopname zodat u ’s avonds naar huis kan.

Let wel: Het is verboden direct auto te rijden na een narcose. Een operatie onder verdoving heeft namelijk uitwerking op je alertheid. Zorg dus voor vervoer.

U kan steeds mailen voor de nodige attesten naar : narcose@dentalcare4u.be.

EID, medicatielijst, kleefvignet van de mutualiteiten, eventuele eerder genomen RX opnames, eventuele verwijsbrief van tandarts of huisarts.

Neen. De tandarts voert enkel een klinisch en radiologisch onderzoek uit. Bevindingen worden besproken en een behandelingsplan opgesteld.

Wanneer de patiënt akkoord gaat met de behandeling en de toestemming voor de gebitssanering onder narcose wordt gegeven, worden de nodige documenten opgesteld en de planning gemaakt.

U dient niet nuchter te zijn voor de intake.