22 september 2023

Wat is narcose en hoe verloopt dit?

Voor tandheelkundige zorgen onder volledige verdoving komen mensen in aanmerking die niet ambulant of op reguliere wijze kunnen verzorgd worden, zoals onder meer:

 • getraumatiseerde personen met panische angst voor de tandarts
 • patiënten met gezondheidsproblemen en anders-validen (mentaal/fysisch)
 • heel jonge kinderen met uitgebreide behandelingsnood

Afhankelijk van de onderliggende aandoening, kunnen de meeste zorgen in dagopname gebeuren. Soms is een hospitalisatie van 1 dag & nacht nodig.

Welke tandheelkundige ingrepen kunnen onder narcose?

 • tandverzorging (conserverende behandelingen – geen endo)
 • extracties (verwijderen van tanden)
 • kleine (Laser)chirurgie

Hoe bereidt u zich voor op een preoperatief tandheelkundig onderzoek?

Bij de eerste consultatie hoeft u niet nuchter te zijn. U moet ook niet stoppen met het nemen van uw gebruikelijke medicijnen.

U meldt zich aan bij uw tandarts en brengt mee:

 • verwijsbrief van uw tandarts of huisarts
 • uw identiteistkaart en kleefvignet van de mutualiteiten
 • overzicht van de medicatie die u inneemt
 • eventuele verzekeringspapieren
 • eventuele radiologische opnamen

Hoe verloopt een preoperatief tandheelkundig onderzoek?

Het preoperatief onderzoek neemt ongeveer 50 minuten in beslag. U neemt plaats in de tandartsstoel en de tandarts stelt u vragen over uw medische en tandheelkundige geschiedenis. Daarna kijkt de tandarts in uw mond met een spiegeltje, en onderzoekt uw gebit. Een behandelingsplan wordt opgesteld en een röntgenfoto van uw volledige gebit wordt genomen. Het radiologisch onderzoek vult het klinisch onderzoek aan en is belangrijk voor het opsporen van cariës (gaatjes) of afwijkingen aan het bot die niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn. Met dit volledige onderzoek heeft de tandarts een goed zicht op het werkvolume en behandelingstijd voor de operatie. Het ‘angstdossier’ brengt dmv diverse vragenlijsten uw  angst in kaart.

Na het onderzoek  en toestemming worden de documenten opgemaakt voor de dagopname in het ziekenhuis AZ Delta te Torhout of AZ Sint Vincentius te Deinze en krijgt u ook de opname-info (datum, kamerkeuze …) voor uw tandheelkundige ingreep onder narcose.

Hoe bereidt u zich voor op een tandheelkundige ingreep onder narcose?

Voor de narcodontie moet u nuchter zijn: dat betekent dat u vanaf middernacht niet meer mag eten of drinken (minimum 6uur voor ingreep). Als u medicatie moet nemen, bespreek dit dan voordien met uw behandelend arts zodat u weet welke medicatie u ’s morgens nog mag nemen en op welke manier (bijvoorbeeld met een klein beetje water).

Hoe verloopt een tandheelkundige ingreep onder narcose?

Een halfuur voor de eigenlijke operatie wordt u klaargemaakt voor de operatie en wordt u naar het operatiekwartier gebracht. De anesthesist brengt u in slaap zodat uw tandarts Sabine Dieudonné de geplande tandheelkundige zorgen kan uitvoeren.

Wat gebeurt er na een tandheelkundige ingreep onder narcose?

Na de ingreep brengt de verpleegkundige u naar de ontwaakzaal waar u 1 tot 2 uur blijft tot u stabiel bent. Daarna brengt de verpleegkundige u terug naar uw kamer.

Recente blogberichten

alle blogberichten
Praktijk voor bijzondere Tandheelkunde en Narcodontie bij volwassenen en kinderen
maak een afspraak